خرید خودرو

خودرو مورد نظر خود را جستجو نمایید :

آگهی های شما در تهران خودرو

نتایج پیدا شده : 181 خودرو
 • تصاویر بیشتر

  مزدا ، 3 جديد صندوق دار ، سال : 1396

  تاریخ : ۸ فروردین ۱۳۹۷ ( منقضی )

  استان : تهران قیمت : 141,000,000

  کارکرد : 5,000 کیلومتر | نوع دنده : گیربکس اتوماتیک | سوخت : بنزین | رنگ بدنه : سفید | بدون رنگ ...
  تصاویر بیشتر :

  توضیحات :

 • تصاویر بیشتر

  مزدا ، 3 (مونتاژ) ، سال : 1389

  تاریخ : ۸ فروردین ۱۳۹۷ ( منقضی )

  استان : تهران قیمت : 76,500,000

  کارکرد : 130 کیلومتر | نوع دنده : گیربکس اتوماتیک | سوخت : بنزین | رنگ بدنه : مشکی | بدون رنگ ...
  تصاویر بیشتر :

  توضیحات : تخفیف بیمه دارد -

 • تصاویر بیشتر

  مزدا ، 323 ، سال : 1385

  تاریخ : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ( منقضی )

  استان : تهران قیمت : 40,000,000

  کارکرد : 750,000 کیلومتر | نوع دنده : گیربکس اتوماتیک | سوخت : بنزین | رنگ بدنه : نقره ای | رنگ دارد ...
  تصاویر بیشتر :

  توضیحات : تخفیف بیمه دارد -

 • تصاویر بیشتر

  مزدا ، 323 ، سال : 1380

  تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ( منقضی )

  استان : تهران قیمت : 19,000,000

  کارکرد : 300,000 کیلومتر | نوع دنده : گیربکس دستی | سوخت : بنزین | رنگ بدنه : یشمی | رنگ دارد ...
  تصاویر بیشتر :

  توضیحات : تخفیف بیمه دارد -

 • تصاویر بیشتر

  مزدا ، 323 ، سال : 1383

  تاریخ : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ( منقضی )

  استان : تهران قیمت : 29,000,000

  کارکرد : 159,000 کیلومتر | نوع دنده : گیربکس دستی | سوخت : بنزین | رنگ بدنه : مشکی | رنگ دارد ...
  تصاویر بیشتر :

  توضیحات : تخفیف بیمه دارد -

 • تصاویر بیشتر

  مزدا ، 3 (مونتاژ) ، سال : 1386

  تاریخ : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ( منقضی )

  استان : تهران قیمت : 58,000,000

  کارکرد : 170,000 کیلومتر | نوع دنده : گیربکس اتوماتیک | سوخت : بنزین | رنگ بدنه : سفید | رنگ دارد ...
  تصاویر بیشتر :

  توضیحات : تخفیف بیمه دارد -

 • تصاویر بیشتر

  مزدا ، وانت ، سال : 1386

  تاریخ : ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ( منقضی )

  استان : تهران قیمت : 18,000,000

  کارکرد : 270,000 کیلومتر | نوع دنده : گیربکس دستی | سوخت : بنزین | رنگ بدنه : نقره ای | بدون رنگ ...
  تصاویر بیشتر :

  توضیحات : تخفیف بیمه دارد -

 • تصاویر بیشتر

  مزدا ، 323 ، سال : 1379

  تاریخ : ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ( منقضی )

  استان : تهران قیمت : 14,000,000

  کارکرد : 168,000 کیلومتر | نوع دنده : گیربکس دستی | سوخت : بنزین | رنگ بدنه : یشمی | رنگ دارد ...
  تصاویر بیشتر :

  توضیحات : تخفیف بیمه دارد -

 • تصاویر بیشتر

  مزدا ، 3 (مونتاژ) ، سال : 1388

  تاریخ : ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ( منقضی )

  استان : تهران قیمت : 58,000,000

  کارکرد : 185,000 کیلومتر | نوع دنده : گیربکس اتوماتیک | سوخت : بنزین | رنگ بدنه : سرمه ای | بدون رنگ ...
  تصاویر بیشتر :

  توضیحات : تخفیف بیمه دارد -

 • تصاویر بیشتر

  مزدا ، 3 جديد هاچ بك ، سال : 1389

  تاریخ : ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ( منقضی )

  استان : تهران قیمت : 86,500,000

  کارکرد : 43,000 کیلومتر | نوع دنده : گیربکس اتوماتیک | سوخت : بنزین | رنگ بدنه : قرمز | بدون رنگ ...
  تصاویر بیشتر :

  توضیحات : تخفیف بیمه دارد -